Info o škole

Aktualizováno 02.07.2024

Oficiální název a adresa školy             

Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49 

Ohradní 1366/49 , 140 00  Praha 4 – Michle 

Datová schránka, IČ, DIČ, REDIZO

ID datové schránky: xtxtnq 

: 60435674 

DIČ: CZ60435674 

REDIZO: 600037266 

Další info

Fakultní škola Univerzity Karlovy – Pedagogická fakulta, Teologická fakulta, Školský management

Právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovatel: Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b , 140 46  Praha 4 -Krč 

Pověřenec GDPR: Mgr. Jana Pužmanová, MBA, tel. 261 192 487, poverenec.gdpr@praha4.cz 

Platby 

Účet školy: 64523329/0800  

Banka: Česká spořitelna 

.. . . . . . . . 
kód platbykód třídy evidenční číslo žáka 

Kód platby 

11 kroužek
12 adaptační kurz
20 školní jídelna
22 plavání
23 ŠD plavání
33 škola v přírodě
34 výlet do zahraničí
44 školní družina
55 družinový klub
66 bruslení
77 lyžařský kurz
88 fond Kaštani
97 sponzorský dar škole
98 ISIC karta
99 pomůcky žáka
  • ostatní kódy plateb jsou přidělovány v průběhu školního, rodič je vždy informován  

Kód třídy 

1.A . .11 . . . . . 1.B . .12 . . . . . 1.C . .13 . . . . . 1.D . .14 . . . . . 
2.A . . 21 . . . . . 2.B . . 22 . . . . . 2.C . . 23 . . . . . 2.D  . .24 . . . . . 
3.A . . 31 . . . . . 3.B . . 32 . . . . . 3.C . . 33 . . . . .   
4.A . . 41 . . . . . 4.B . . 42 . . . . . 4.C . . 43 . . . . .   
5.A . . 51 . . . . . 5.B . . 52 . . . . . 5.C . . 53 . . . . .     
6.A . . 61 . . . . . 6.B . . 62 . . . . . 6.C . . 63 . . . . .   
7.A . . 71 . . . . . 7.B . . 72 . . . . . 7.C . . 73 . . . . .    
8.A . . 81 . . . . . 8.B . . 82 . . . . . 8.C . . 83 . . . . . 
9.A . . 91 . . . . . 9.B . . 92 . . . . . 9.C . . 93 . . . . .  9.D  . . 94 . . . . . 

Evidenční číslo žáka

  • 5místné = začátek školního e-mailu žáka před @ 
  • sdělí žákovi třídní učitel/ka