Kontakty

Vedení školy

Mgr. Smažíková Eva

Jméno

Mgr. Smažíková Eva
ředitelka školy

Pozice

ředitelka školy

Telefon

261 109 526

Pavilon

A2

Email

eva.smazikova@zs-ohradni.cz
Mgr. et Mgr. Pelcová Jana

Jméno

Mgr. et Mgr. Pelcová Jana
statutární zástupkyně, zástupkyně pro 1. st.

Pozice

statutární zástupkyně, zástupkyně pro 1. st.

Telefon

261 109 524

Pavilon

A2

Email

jana.pelcova@zs-ohradni.cz
Mgr. Horák Milan

Jméno

Mgr. Horák Milan
do 31. 7. 2024 - zástupce pro 2. st., vedení školního parlamentu 1. st., koordinátor IT, třídní učitel

Pozice

do 31. 7. 2024 - zástupce pro 2. st., vedení školního parlamentu 1. st., koordinátor IT, třídní učitel

Telefon

261 109 523

Pavilon

A2

Email

milan.horak@zs-ohradni.cz
Mgr. Běloušek Martin

Jméno

Mgr. Běloušek Martin
od 1. 8. 2024 - zástupce pro 2. st., koordinátor IT

Pozice

od 1. 8. 2024 - zástupce pro 2. st., koordinátor IT

Telefon

261 109 523

Pavilon

A2

Email

martin.belousek@zs-ohradni.cz
Mgr. Škvor David

Jméno

Mgr. Škvor David
zástupce pro inkluzi

Pozice

zástupce pro inkluzi

Telefon

261 109 555

Pavilon

A2

Email

david.skvor@zs-ohradni.cz
Mgr. Poc Michaela

Jméno

Mgr. Poc Michaela
zástupkyně pro rozvoj týmu, rozvojová garantka pro Čtenářství, členka týmu PŠÚ, třídní učitelka 9. B

Pozice

zástupkyně pro rozvoj týmu, rozvojová garantka pro Čtenářství, členka týmu PŠÚ, třídní učitelka 9. B
9. B

Telefon

261 109 539

Pavilon

A2

Email

michaela.poc@zs-ohradni.cz
Mgr. Procházková Lenka, PhD.

Jméno

Mgr. Procházková Lenka, PhD.
zástupkyně pro metodické vedení týmu

Pozice

zástupkyně pro metodické vedení týmu

Telefon

261 109 535

Pavilon

B1

Email

lenka.prochazkova@zs-ohradni.cz

Třídní učitelé

Mgr. Čmelíková Miroslava

Jméno

Mgr. Čmelíková Miroslava
třídní učitelka 2. A, speciální pedagožka

Pozice

třídní učitelka 2. A, speciální pedagožka
2. A

Telefon

261 109 538

Pavilon

C3

Email

miroslava.cmelikova@zs-ohradni.cz
Bc. Dolba Ondřej

Jméno

Bc. Dolba Ondřej
třídní učitel 8. A

Pozice

třídní učitel 8. A
8. A

Telefon

261 109 545

Pavilon

B2

Email

ondrej.dolba@zs-ohradni.cz
Mgr. Dvořák Zdeněk

Jméno

Mgr. Dvořák Zdeněk
třídní učitel 6. C, speciální pedagog, koordinátor Akademického klubu

Pozice

třídní učitel 6. C, speciální pedagog, koordinátor Akademického klubu
6. C

Telefon

261 109 530

Pavilon

A2

Email

zdenek.dvorak@zs-ohradni.cz
Mgr. Faloutová Milena

Jméno

Mgr. Faloutová Milena
třídní učitelka 1. B

Pozice

třídní učitelka 1. B
1. B

Telefon

261 109 551

Pavilon

C3

Email

milena.faloutova@zs-ohradni.cz
Mgr. Ferbasová Michala

Jméno

Mgr. Ferbasová Michala
třídní učitrlka 9. C, metodická garantka pro skupinu Výchovy, pedagogická administrátorka

Pozice

třídní učitrlka 9. C, metodická garantka pro skupinu Výchovy, pedagogická administrátorka
9. C

Telefon

261 109 530

Pavilon

A2

Email

michala.ferbasova@zs-ohradni.cz
PhDr. Ferstl Roman

Jméno

PhDr. Ferstl Roman
třídní učitel 9. A, metodický garant pro Humanitní skupinu

Pozice

třídní učitel 9. A, metodický garant pro Humanitní skupinu
9. A

Telefon

261 109 549

Pavilon

B2

Email

roman.ferstl@zs-ohradni.cz
Mgr. Ježdíková Monika

Jméno

Mgr. Ježdíková Monika
třídní učitelka 5. C, speciální pedagožka, rozvojová garantka pro Čtenářství, členka týmu PŠÚ

Pozice

třídní učitelka 5. C, speciální pedagožka, rozvojová garantka pro Čtenářství, členka týmu PŠÚ
5. C

Telefon

261 109 541

Pavilon

A3

Email

monika.jezdikova@zs-ohradni.cz
Kačaba Michal

Jméno

Kačaba Michal
třídní učitel 8. C

Pozice

třídní učitel 8. C
8. C

Telefon

261 109 535

Pavilon

B1

Email

michal.kacaba@zs-ohradni.cz
Mgr. Klusová Jana

Jméno

Mgr. Klusová Jana
třídní učitelka 2. B, výchovná poradkyně pro 1. st., speciální pedagožka, metodická garantka pro skupinu 1. - 2. ročník

Pozice

třídní učitelka 2. B, výchovná poradkyně pro 1. st., speciální pedagožka, metodická garantka pro skupinu 1. - 2. ročník
2. B

Telefon

261 109 551

Pavilon

C3

Email

jana.klusova@zs-ohradni.cz
Mgr. Kohoutková Magda

Jméno

Mgr. Kohoutková Magda
třídní učitelka 7. C

Pozice

třídní učitelka 7. C
7. C

Telefon

261 109 545

Pavilon

B2

Email

magda.kohoutkova@zs-ohradni.cz
Mgr. Kolaříková Alena

Jméno

Mgr. Kolaříková Alena
třídní učitelka 3. C, rozvojová garantka pro Učíme se učit

Pozice

třídní učitelka 3. C, rozvojová garantka pro Učíme se učit
3. C

Telefon

261 109 533

Pavilon

A3

Email

alena.kolarikova@zs-ohradni.cz
Mgr. Machová Edita

Jméno

Mgr. Machová Edita
třídní učitelka 7. A, rozvojová garantka pro Badatelství

Pozice

třídní učitelka 7. A, rozvojová garantka pro Badatelství
7. A

Telefon

261 109 549

Pavilon

B2

Email

edita.machova@zs-ohradni.cz
Marešová Petra

Jméno

Marešová Petra
třídní učitelka 6. A

Pozice

třídní učitelka 6. A
6. A

Telefon

2611095..

Pavilon

Email

petra.maresova@zs-ohradni.cz
Mgr. Mészárosová Bohumila

Jméno

Mgr. Mészárosová Bohumila
třídní učitelka 4. C, speciální pedagožka

Pozice

třídní učitelka 4. C, speciální pedagožka
4. C

Telefon

261 109 556

Pavilon

A3

Email

bohumila.meszarosova@zs-ohradni.cz
PaedDr. Miznerová Marie

Jméno

PaedDr. Miznerová Marie
třídní učitelka 2. C

Pozice

třídní učitelka 2. C
2. C

Telefon

261 109 538

Pavilon

C3

Email

marie.miznerova@zs-ohradni.cz
Musílková Hana

Jméno

Musílková Hana
třídní učitelka 2. D

Pozice

třídní učitelka 2. D
2. D

Telefon

261 109 550

Pavilon

C3

Email

hana.musilkova@zs-ohradni.cz
Mgr. Nedvídková Ilona

Jméno

Mgr. Nedvídková Ilona
třídní učitelka 3. B, koordinátorka OMJ, speciální pedagožka

Pozice

třídní učitelka 3. B, koordinátorka OMJ, speciální pedagožka
3. B

Telefon

261 109 542

Pavilon

A3

Email

ilona.nedvidkova@zs-ohradni.cz
Mgr. Pittnerová Lucie

Jméno

Mgr. Pittnerová Lucie
třídní učitelka 8. B, metodická garantka 2. cizího jazyka

Pozice

třídní učitelka 8. B, metodická garantka 2. cizího jazyka
8. B

Telefon

261 109 544

Pavilon

B1

Email

lucie.pittnerova@zs-ohradni.cz
Mgr. Plzáková Petra

Jméno

Mgr. Plzáková Petra
třídní učitelka 4. B, rozvojová garantka pro Čtenářství, členka týmu PŠÚ, vedoucí parlamentu pro 1. st.

Pozice

třídní učitelka 4. B, rozvojová garantka pro Čtenářství, členka týmu PŠÚ, vedoucí parlamentu pro 1. st.
4. B

Telefon

261 109 533

Pavilon

A3

Email

petra.plzakova@zs-ohradni.cz
Bc. Raidová Dita

Jméno

Bc. Raidová Dita
třídní učitelka 5. A, metodická garantka pro AJ 1. st.

Pozice

třídní učitelka 5. A, metodická garantka pro AJ 1. st.
5. A

Telefon

261 109 535

Pavilon

A2

Email

dita.raidova@zs-ohradni.cz
Mgr. Sklenářová Zuzana

Jméno

Mgr. Sklenářová Zuzana
třídní učitelka 3. A

Pozice

třídní učitelka 3. A
3. A

Telefon

261 109 542

Pavilon

A3

Email

zuzana.sklenarova@zs-ohradni.cz
Mgr. Sochová Eliška

Jméno

Mgr. Sochová Eliška
třídní učitelka 4. A, metodická garantka pro 3. - 5. ročník

Pozice

třídní učitelka 4. A, metodická garantka pro 3. - 5. ročník
4. A

Telefon

261 109 541

Pavilon

A3

Email

eliska.sochova@zs-ohradni.cz
Mgr. Svěráková Olga

Jméno

Mgr. Svěráková Olga
třídní učitelka 5. B

Pozice

třídní učitelka 5. B
5. B

Telefon

261 109 541

Pavilon

A3

Email

olga.sverakova@zs-ohradni.cz
Bc. Tomanová Dominika

Jméno

Bc. Tomanová Dominika
třídní učitelka 1. C

Pozice

třídní učitelka 1. C
1. C

Telefon

261 109 532

Pavilon

C1

Email

dominika.tomanova@zs-ohradni.cz
Mgr. Trubačová Blanka

Jméno

Mgr. Trubačová Blanka
třídní učitelka 1. A

Pozice

třídní učitelka 1. A
1. A

Telefon

261 109 551

Pavilon

C3

Email

blanka.trubacova@zs-ohradni.cz
Vaňušová Renáta

Jméno

Vaňušová Renáta
třídní učitelka 7. B

Pozice

třídní učitelka 7. B
7. B

Telefon

261 109 544

Pavilon

B1

Email

renata.vanusova@zs-ohradni.cz
Mgr. Veselá Kateřina

Jméno

Mgr. Veselá Kateřina
třídní učitelka 3. D

Pozice

třídní učitelka 3. D
3. D

Telefon

261 109 533

Pavilon

A3

Email

katerina.vesela@zs-ohradni.cz
Mgr. Veselý Matěj

Jméno

Mgr. Veselý Matěj
třídní učitel 6. B

Pozice

třídní učitel 6. B
6. B

Telefon

261 109 530

Pavilon

A2

Email

matej.vesely@zs-ohradni.cz

Netřídní učitelé

MgA. Aubrechtová Mirakjan Alina

Jméno

MgA. Aubrechtová Mirakjan Alina
netřídní učitelka

Pozice

netřídní učitelka

Telefon

261 109 542

Pavilon

A3

Email

alina.aubrechtova@zs-ohradni.cz
PaedDr. Mgr. Borovičková Dagmar

Jméno

PaedDr. Mgr. Borovičková Dagmar
školní psycholožka

Pozice

školní psycholožka

Telefon

261 109 534

Pavilon

B1

Email

dagmar.borovickova@zs-ohradni.cz
Ing. Forgač Radislav

Jméno

Ing. Forgač Radislav
netřídní učitel

Pozice

netřídní učitel

Telefon

261 109 539

Pavilon

A1

Email

radislav.forgac@zs-ohradni.cz
Havelka Martin

Jméno

Havelka Martin
netřídní učitel, metodický garant pro AJ 2. st.

Pozice

netřídní učitel, metodický garant pro AJ 2. st.

Telefon

261 109 535

Pavilon

B1

Email

martin.havelka@zs-ohradni.cz
Hrochová Ilona, DiS.

Jméno

Hrochová Ilona, DiS.
netřídní učitelka

Pozice

netřídní učitelka

Telefon

261 109 535

Pavilon

A2

Email

ilona.hrochova@zs-ohradni.cz
Bc. Humlová Nikola

Jméno

Bc. Humlová Nikola
netřídní učitelka

Pozice

netřídní učitelka

Telefon

261 109 547

Pavilon

B2

Email

nikola.humlova@zs-ohradni.cz
Mgr. Chmelařová Jana

Jméno

Mgr. Chmelařová Jana
netřídní učtelka, metodická garantka pro skupinu Matematika

Pozice

netřídní učtelka, metodická garantka pro skupinu Matematika

Telefon

261 109 535

Pavilon

B1

Email

jana.chmelarova@zs-ohradni.cz
PhDr. Kalousová Ivana

Jméno

PhDr. Kalousová Ivana
netřídní učitelka, rozvojová garantka pro Učíme se učit

Pozice

netřídní učitelka, rozvojová garantka pro Učíme se učit

Telefon

261 109 533

Pavilon

A3

Email

ivana.kalousova@zs-ohradni.cz
Mgr. Komendová Dagmar

Jméno

Mgr. Komendová Dagmar
netřídní učitelka

Pozice

netřídní učitelka

Telefon

261 109 521

Pavilon

A2

Email

dagmar.komendova@zs-ohradni.cz
Mgr. Kubíková Valdemara

Jméno

Mgr. Kubíková Valdemara
metodická garantka pro Přírodovědnou skupinu, členka týmu PŠÚ, provázející učitelka, netřídní učitelka,

Pozice

metodická garantka pro Přírodovědnou skupinu, členka týmu PŠÚ, provázející učitelka, netřídní učitelka,

Telefon

261 109 547

Pavilon

B2

Email

valdemara.kubikova@zs-ohradni.cz
Bc. Kuzma Ondřej

Jméno

Bc. Kuzma Ondřej
netřídní učitel

Pozice

netřídní učitel

Telefon

261 109 535

Pavilon

B1

Email

ondrej.kuzma@zs-ohradni.cz
Mgr. Kyselková Gabriela

Jméno

Mgr. Kyselková Gabriela
netřídní učitelka

Pozice

netřídní učitelka

Telefon

261 109 556

Pavilon

A3

Email

gabriela.kyselkova@zs-ohradni.cz
Lizáková Markéta

Jméno

Lizáková Markéta
netřídní učitelka

Pozice

netřídní učitelka

Telefon

261 109 547

Pavilon

B2

Email

marketa.lizakova@zs-ohradni.cz
Mgr. Novák Ctibor

Jméno

Mgr. Novák Ctibor
netřídní učitel, vedení školního parlamentu 2. st.

Pozice

netřídní učitel, vedení školního parlamentu 2. st.

Telefon

261 109 549

Pavilon

B2

Email

ctibor.novak@zs-ohradni.cz
Bc. Skleničková Kateřina

Jméno

Bc. Skleničková Kateřina
netřídní učitelka, rozvojová garantka pro Učíme se učit

Pozice

netřídní učitelka, rozvojová garantka pro Učíme se učit

Telefon

261 109 544

Pavilon

B1

Email

katerina.sklenickova@zs-ohradni.cz
Mgr. Skurovcová Pavla

Jméno

Mgr. Skurovcová Pavla
metodička prevence, netřídní učitelka

Pozice

metodička prevence, netřídní učitelka

Telefon

261 109 521

Pavilon

A2

Email

pavla.skurovcova@zs-ohradni.cz
Ak. mal. Toman Petr

Jméno

Ak. mal. Toman Petr
netřídní učitel

Pozice

netřídní učitel

Telefon

261 109 526

Pavilon

E1

Email

petr.toman@zs-ohradni.cz
Trojan David

Jméno

Trojan David
metodik prevence, netřídní učitel

Pozice

metodik prevence, netřídní učitel

Telefon

261 109 535

Pavilon

B1

Email

david.trojan@zs-ohradni.cz
Mgr. Tureček Josef

Jméno

Mgr. Tureček Josef
netřídní učitel

Pozice

netřídní učitel

Telefon

261 109 545

Pavilon

B2

Email

josef.turecek@zs-ohradni.cz
Urbančíková Lucie, M.Ed.

Jméno

Urbančíková Lucie, M.Ed.
koordinátorka Švp, netřídní učitelka

Pozice

koordinátorka Švp, netřídní učitelka

Telefon

261 109 521

Pavilon

A2

Email

lucie.urbancikova@zs-ohradni.cz
Mgr. Vele Martin

Jméno

Mgr. Vele Martin
netřídní učitel

Pozice

netřídní učitel

Telefon

261 109 546

Pavilon

B2

Email

martin.vele@zs-ohradni.cz
Mgr. Veselá Nikola

Jméno

Mgr. Veselá Nikola
netřídní učitelka

Pozice

netřídní učitelka

Telefon

261 109 535

Pavilon

A2

Email

nikola.vesela@zs-ohradni.cz

Asistenti

Balvínová Martina

Jméno

Balvínová Martina
asistentka pedagoga

Pozice

asistentka pedagoga

Telefon

261 109 540

Pavilon

A3

Email

martina.balvinova@zs-ohradni.cz
Bartošíková Zlata

Jméno

Bartošíková Zlata
asistentka pedagoga

Pozice

asistentka pedagoga

Telefon

261 109 540

Pavilon

A3

Email

zlata.bartosikova@zs-ohradni.cz
Mgr. Lapinska Tetiana

Jméno

Mgr. Lapinska Tetiana
asistentka pedagoga

Pozice

asistentka pedagoga

Telefon

261 109 540

Pavilon

A2

Email

tetiana.lapinska@zs-ohradni.cz
Ing. Shypunova Vira

Jméno

Ing. Shypunova Vira
asistentka pedagoga

Pozice

asistentka pedagoga

Telefon

261 109 540

Pavilon

A3

Email

vira.shypunova@zs-ohradni.cz
Smejkalová Eva

Jméno

Smejkalová Eva
asistentka pedagoga

Pozice

asistentka pedagoga

Telefon

261 109 540

Pavilon

A3

Email

eva.smejkalova@zs-ohradni.cz
Mgr. Tkachenko Olena

Jméno

Mgr. Tkachenko Olena
asistentka pedagoga

Pozice

asistentka pedagoga

Telefon

261 109 542

Pavilon

A3

Email

olena.tkachenko@zs-ohradni.cz

Správní zaměstnanci

Bárthová Michaela

Jméno

Bárthová Michaela
vedoucí bufetu

Pozice

vedoucí bufetu

Telefon

261 109 580

Pavilon

A1

Email

michaela.barthova@seznam.cz
Bořová Michaela

Jméno

Bořová Michaela
personalistka, rozpočtářka, účetní

Pozice

personalistka, rozpočtářka, účetní

Telefon

261 109 526

Pavilon

A2

Email

michaela.borova@zs-ohradni.cz
Mgr. Chovanová Marie

Jméno

Mgr. Chovanová Marie
sociální pedagožka

Pozice

sociální pedagožka

Telefon

261 109 526

Pavilon

B1

Email

marie.chovanova@zs-ohradni.cz
Bc. Heroutová Lucie, DiS.

Jméno

Bc. Heroutová Lucie, DiS.
pedagogická administrátorka

Pozice

pedagogická administrátorka

Telefon

261 109 521

Pavilon

A2

Email

lucie.heroutova@zs-ohradni.cz
Novotná Ivana

Jméno

Novotná Ivana
hospodářka školy

Pozice

hospodářka školy

Telefon

261 109 526

Pavilon

A2

Email

ivana.novotna@zs-ohradni.cz
Ing. Ravaszová Květa

Jméno

Ing. Ravaszová Květa
účetní

Pozice

účetní

Telefon

261 109 525

Pavilon

A2

Email

kvetoslava.ravaszova@zs-ohradni.cz
Zavadil Jiří

Jméno

Zavadil Jiří
školník

Pozice

školník

Telefon

261 109 582

Pavilon

A1

Email

jiri.zavadil@zs-ohradni.cz
Zgrajová Marcela

Jméno

Zgrajová Marcela
vedoucí ŠJ

Pozice

vedoucí ŠJ

Telefon

261 109 528

Pavilon

D1

Email

marcela.zgrajova@zs-ohradni.cz