Přestup do školy

Aktualizováno 01.07.2024

Koordinátor

pelcová ve střední velikosti

Mgr. et Mgr. Pelcová Jana

tel.: 261 109 524

Důležité!!! Kapacita školy je zcela naplněna. Nové žáky v tuto chvíli nepřijímáme.

Postup

 • zákonný zástupce se informuje o volné kapacitě školy
 • o přestupu žáka rozhoduje ředitelka školy na základě Žádosti o přestup
 • náslechová hodina/náslechový den – žákovi společně s rodičem nabízíme v budoucí třídě, aby navnímali klima třídy a pomohlo jim to v rozhodování o přestupu

Přestup žáka z důvodu změny bydliště do spádové oblasti školy 

 • volná kapacita školy – zákonný zástupce podá na vedení školy žádost o přestup a žák musí být přijat
 • plná kapacita školy – žák přijat nebude
 • zákonný zástupce se obrátí na jinou ZŠ Prahy 4 nebo na OŠ MČ Praha 4, který má povinnost zajistit žákovi možnost plnění povinné školní docházky v jiné škole

Přestup nespádového žáka z jiného důvodu  

 • volná kapacita školy – zákonný zástupce podá na vedení školy Žádost o přestup
 • ředitelka školy rozhodne o přijetí/nepřijetí žáka mimo spádovou oblast do ZŠ Ohradní
 • plná kapacita školy – žák přijat nebude

Oznámení o přestupu 

 • ředitelka školy oznámí řediteli školy, ze které žák přestupuje, datum přijetí žáka na ZŠ Ohradní,
 • paní zástupkyně Pelcová vyžádá dokumentaci žáka ze školní matriky předchozí školy
 • všechny potřebné informace po přestupu žáka obdrží zákonný zástupce od paní zástupkyně Pelcové 

Přestup a převedení žáka základní školy do jiné základní školy se řídí ustanovením §49 školského zákona.