Prevence

Aktualizováno 04.06.2023

Metodici prevence

kindpng_2074624

Mgr. Skurovcová Pavla

tel.: 261 109 521
trojan ve střední velikosti

Trojan David

tel.: 261 109 535

Poskytování služeb:

podle Vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Činnost: poradenská – informační, metodická, koordinační

Proč jsou v naší škole důležití:

 1. VYHLEDÁVAJÍ A ZABÝVAJÍ SE RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY.
 2. STARAJÍ SE O DOBRÉ A BEZPEČNÉ KLIMA ŠKOLY.
 3. ORGANIZUJÍ VE ŠKOLE PREVENTIVNÍ PROGRAMY A PREVENTIVNÍ AKTIVITY.

INFO PRO ŽÁKA: Kdy se můžeš na metodiky prevence obrátit?

KDYŽ SE TĚ JAKKOLIV TÝKÁ NEBO DOTÝKÁ (VÍŠ O TOM):

 • POSMÍVÁNÍ
 • ŠIKANA

(úmyslné a opakované ubližování spolužákovi a používání k tomu agrese a manipulace)

 • KYBERŠIKANA

(šikana v kyberprostoru – internet, mobilní telefon)

 • ZÁVISLOSTNÍ CHOVÁNÍ

(alkohol, drogy, léky, kouření,..)

 • AGRESE, NÁSILÍ
 • SEBEPOŠKOZOVÁNÍ

(záměrné fyzické poškozování sebe sama

 • DOMÁCÍ NÁSILÍ

(násilí mezi blízkými osobami, které žijí ve společné domácnosti – fyzické, psychické, sexuální, ekonomické)

 • NETOLISMUS

(závislost na virtuálních drogách – sociálních sítích, PC hrách, internetových službách, mobilech,…)

 • VYHROŽOVÁNÍ, VYDÍRÁNÍ, 
 • VANDALISMUS

(poškozování a ničení školního majetku, věcí spolužáků)

 • SEXUÁLNĚ RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ

(např. intimní foto na internetu, zasílání mobilem, nahrávání na video)

 • PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

(bulimie, mentální anorexie)

 • RASISMUS

(nenávist k lidem určité rasy)

 • XENOFOBIE 

(odpor, nedůvěra, nepřátelství ke všemu cizímu a strach z cizího)

 • INTOLERANCE 

(nesnášenlivost, nedostatek respektu k jiným způsobům chování a jednání)

 • ZÁŠKOLÁCTVÍ

(přestupek žáka, který úmyslně zanedbává docházku do školy)

 • GAMBLING

(závislost na hraní hazardních her)

 • SEKTY

(náboženské nebo politické skupiny)

Náplň práce metodiků:

 • zabezpečují funkční systém primární prevence ve škole
 •  vyhledávají problémové projevy chování žáků
 • preventivně pracují s třídními kolektivy, nastavují vhodnou podporu pro odstranění rizikového chování
 • zajišťují aktivity a programy, které vedou
  • k předcházení výskytu rizikového chování,
  • k  zamezení rizikového chování, pokud se již vyskytlo,
  • k  zmírnění již existujících projevů rizikového chování,
  • k pomoci řešení jeho důsledků.
 • vedou evidenci  rizikového chování 
 • podílí se na tvorbě, kontrole, vyhodnocení účinnosti Minimálního preventivního programu a Krizového plánu školy
 • předávají informace z oblasti primární prevence ostatním pedagogům
 • pomáhají žákům a jejich rodičům při výskytu rizikového chování 
 • koordinují vše kolem řešení šikany
 • organizují schůzky odborníků v oblasti primární prevence
 • pravidelně se účastní schůzek se zástupci MČ
 • kontaktují odborná pracoviště při akutním výskytu rizikového chování
 • úzce spolupracují v modelu: škola – rodiče – ŠPZ – neziskové organizace – OSPOD – PČR

Můžeš pomoci anonymně:

Jak? Přes webovou/mobilní aplikaci  Nenech to být, https://www.nntb.cz

přeposílá anonymní vzkaz žáka, rodiče, kamaráda přímo ředitelce školy

Bojuje:

proti šikaně a vylučování z kolektivu ve škole

Proč se zapojit: Zdroj: https://www.nntb.cz/proc-se-zapojit

Milý žáku, upozorni anonymně na šikanu a pomoz svému spolužákovi nebo sám sobě. Nebuď lhostejný ke svému okolí a staň se hrdinou.

Vážení rodiče! Víte o problémech ve třídě vašich dětí? Nebojte se zasáhnout. Kontaktuje skrz NNTB vedení jejich školy.

Vážení učitelé! Buďte pro své žáky oporou. Ukažte jim, že Vám není jejich bezpečí lhostejné. Kromě toho můžete i vy anonymně upozornit na šikanu svých kolegů či žáků.

Registrace školy:

ZŠ Ohradní je zaregistrovaná v NNTB – proto všichni můžeme tuto službu využívat zdarma

Nenech to být

zajímavé odkazy:

kyberšikana

www.ovce.sk

www.kybersikana.eu

www.nebutobet.cz

šikana

www-minimalizacesikany.cz

www.sikana.org

www.sikana.cz

sebepoškozování

https://psychologie.doktorka.cz/zpusoby-sebeposkozovani

www.spondea.cz