Školská rada

Aktualizováno 03.10.2023

předseda: Dr. Ing. Jarmil Vyčítal

místopředseda: Bc. Veronika Krištofová

Členové

zástupci pedagogických pracovníků:

 • PhDr. Ivana Kalousová , kalousova@zs-ohradni.cz
 • Mgr. David Škvor,  skvor@zs-ohradni.cz

zástupci zákonných zástupců od 6. 9. 2023:

 • Bc. Veronika Krištofová, kristofova@besdarium.cz  
 • Dr. Ing. Jarmil Vyčítal, jarmilv@gmail.com

zástupci zřizovatele:

 • Ing. Jaroslav Míth, jaroslav.mith@praha4.cz
 • Jana Svatá, jana.svata@praha4.cz

Základní informace

funkční období:

 • listopad 2021- říjen 2024

četnost setkání:

 • min. 2 x ročně

kontakt:

 • radaskoly@zs-ohradni.cz

Kompetence školské rady

 1. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 2. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 3. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 4. projednává inspekční zprávy ČŠI
 5. vyjadřuje se k návrhům ŠVP a k jejich následnému uskutečňování
 6. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy – vizi školy
 7. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 8. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 9. podává návrh na odvolání ředitele
 10. podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

Zápisy ze ŠR

 1. setkání – zápis