Ohrazená věda

Koordinátoři

machová_e ve střední velikosti

Mgr. Machová Edita

tel.: 261 109 549

Projektový den s názvem “Ohrazená věda” je připraven pro všechny žáky 2. stupně a je zaměřen na badatelské úkoly z přírodních věd (chemie, přírodopis, fyzika). 

Cíl:

 • koncipovat úlohy tak, abychom ověřili dopad výuky přírodovědných předmětů na žáky, jelikož se soustředíme jako škola intenzivně na badatelskostí.

Termíny:

 • 26. 4. 2024
 • 5. 5. 2023

Jak projektový den probíhá:

 • v rámci celého dopoledne,
 • náhodně nalosované skupinky žáků napříč ročníky tak, aby v každé skupině byli žáci z každého ročníku druhého stupně,
 • 15 stanovišť s připravenými úkoly,
  • např. třídění kovového odpadu,
  • měření hustoty nepravidelného tělesa,
  • poznávání přírodnin hmatem apod..
 • každý úkol má vypracovaná přesná kritéria bodového hodnocení,
 • žáci na každém stanovišti získávají body zapisované do záznamového archu,
 • po skončení programů na stanovištích jsou sečteny body ze záznamových archů a dle získaných bodů žáci obdrží hodnotné věcné ceny.

Plánujeme:

Tento projektový den se chystáme zařadit do výuky pravidelně každý rok s tím, že úlohy budou vždy obměňovány a mezi úkoly bychom do budoucna rádi zařadili i úlohy z předmětů jako jsou například zeměpis či dějepis a některé úlohy by žáci mohli plnit v anglickém jazyce.