Úspěch v přírodovědné soutěži Zlatý list

V neděli 7. 5. 2023 se několik dětí z přírodovědného kroužku paní učitelky Kubíkové zúčastnilo krajského kola soutěže Zlatý list a získalo 3. místo.

Jedná se o týmovou soutěž pro mladé přírodovědce organizovanou Českým svazem ochránců přírody. Soutěží dvě trojčlenné hlídky a jejich body se sčítají. Hlídky absolvují cca 2 km dlouhou trasu s přibližně deseti stanovišti, kde plní různé přírodovědné úkoly.  Součástí je i týmová obhajoba celoroční práce pro přírodu. Náš tým se celkově umístil na 3. místě. Za obhajobu práce pro přírodu však získali nejvíce bodů v dané kategorii.

Postup do národního kola Zlatého listu

Za poster z dobrovolných úkolů, které jsme řešili v rámci přírodovědného kroužku v průběhu celého školního roku, jsme získali divokou kartu, která nám zajistila postup do Národního kola týmové soutěže pro mladé přírodovědce Zlatý list. Soutěž organizuje Český svaz ochránců přírody a národní kolo se letos uskuteční 18. – 23. 6. v RS Pod Templštýnem. Divokou kartu získává vždy jen jediný tým v dané kategorii jehož poster při hodnocení vícečlennou porotou získá nejvíce bodů. Náš vítězný poster si můžete prohlédnout na fotografii výše.

Slavnostní rozloučení s 9. ročníkem

V letošním školním roce se loučíme s třídami 9. A (tř. uč. Edita Machová), 9. B (tř. uč. Roman Ferstl) a 9. C (tř. uč. Valdemara Kubíková).

Slavnostní ukončení studia na základní škole proběhlo 29. 6. 2023 od 17:00 v Betlémské kapli na Starém Městě. 

Za zvuků varhan si přišli budoucí absolventi nejen pro vysvědčení a pamětní list, ale především pro velký potlesk od svých blízkých a pedagogického sboru. 

V závěru slavnostního večera se Betlémskou kaplí nesl nádherný hlas Elsy Lieblové, absolventky 9. A, která zazpívala studentskou hymnu Gaudeamus Igitur. 

Přejeme všem našich absolventům hodně štěstí, spokojenosti a radosti na nových školách!