Slavnostní rozloučení s 9. ročníkem

Budova školy

V letošním školním roce se loučíme s třídami 9. A (tř. uč. Edita Machová), 9. B (tř. uč. Roman Ferstl) a 9. C (tř. uč. Valdemara Kubíková).

Slavnostní ukončení studia na základní škole proběhlo 29. 6. 2023 od 17:00 v Betlémské kapli na Starém Městě. 

Za zvuků varhan si přišli budoucí absolventi nejen pro vysvědčení a pamětní list, ale především pro velký potlesk od svých blízkých a pedagogického sboru. 

V závěru slavnostního večera se Betlémskou kaplí nesl nádherný hlas Elsy Lieblové, absolventky 9. A, která zazpívala studentskou hymnu Gaudeamus Igitur. 

Přejeme všem našich absolventům hodně štěstí, spokojenosti a radosti na nových školách!