Úspěch v přírodovědné soutěži Zlatý list

Zlatý list

V neděli 7. 5. 2023 se několik dětí z přírodovědného kroužku paní učitelky Kubíkové zúčastnilo krajského kola soutěže Zlatý list a získalo 3. místo.

Jedná se o týmovou soutěž pro mladé přírodovědce organizovanou Českým svazem ochránců přírody. Soutěží dvě trojčlenné hlídky a jejich body se sčítají. Hlídky absolvují cca 2 km dlouhou trasu s přibližně deseti stanovišti, kde plní různé přírodovědné úkoly.  Součástí je i týmová obhajoba celoroční práce pro přírodu. Náš tým se celkově umístil na 3. místě. Za obhajobu práce pro přírodu však získali nejvíce bodů v dané kategorii.

Postup do národního kola Zlatého listu

Za poster z dobrovolných úkolů, které jsme řešili v rámci přírodovědného kroužku v průběhu celého školního roku, jsme získali divokou kartu, která nám zajistila postup do Národního kola týmové soutěže pro mladé přírodovědce Zlatý list. Soutěž organizuje Český svaz ochránců přírody a národní kolo se letos uskuteční 18. – 23. 6. v RS Pod Templštýnem. Divokou kartu získává vždy jen jediný tým v dané kategorii jehož poster při hodnocení vícečlennou porotou získá nejvíce bodů. Náš vítězný poster si můžete prohlédnout na fotografii výše.